Dimnjak Nord Plus

SET NORD plus -za kruta i tekuća goriva, unutarnju i vanjsku primjenu
– lagani termoizolacijski plaštevi

Set 7 metara dimnjaka
– dimenzija ( fi 140, fi 160, fi 180, fi 200 )
Dodaci:
– Dimnjak NORD plus sa ventilacijskim otvorom fi 160, 180, 200
– Dimnjak NORD plus fi 250
– Svaki dodatni metar po akcijskim cijenama
– Završetak sa imitacijom cigle

OPIS SETA DIMNJAKA “NORD plus” :

21 kom – VANJSKI TERMOIZOLACIJSKI PLAŠT OD LAGANOG BETONA

Materijali koje koristimo pri proizvodnji naših termoizolacijskih plašteva od laganog betona NORD su proizvedeni i ispitani po vrlo strogim Europskim normama, pri čemu želimo izdvojiti dodatak koji dodajemo u smjesu. Radi se o ekspandiranoj glini. Dodavanjem ekspandirane gline postižemo pojačana termoizolacijska svojstva te minimalno 50% smanjujemo njegovu težinu . Plašt NORD je geometrijski oblikovan na način da u uglovima svijetlog otvora ima zračne kanale uz koje struji zrak. Strujanjem zraka kroz zračne kanale omogučava se ventiliranje izolacijskih ploča od kamene vune, kojima je obložena keramička cijev, jer iste ispunjavaju svoju funkciju samo ako su suhe.  U vanjskim uglovima nalaze se rupe koje omogučavaju pravilno armiranje dimnjaka kroz cijelu njegovu visinu. Plašt NORD je u potpunosti pravilan, potpuno bez dimenzijskih odstupanja, ravnih i oštrih bridova, što uvelike olakšava montažu.

17 kom – KERAMIČKE CIJEVI – PD GROUP Germany

Keramičke cijevi su koštana srž našeg sustava dimnjaka NORD plus. Proizvođač keramičkih cijevi je PD GROUP Germany iz Njemačke. Keramičke cijevi zbog svoje težine prigušuju prijenos zvuka,  imaju veliku mehaničku čvrstoću i ogromnu otpornost na koroziju od agresivnih kiselina  , što također doprinosi dugovječnosti dimnjaka. Ne moraju biti povezane s postojećim sustavima zaštite od groma. Omogućuju upotrebu regenerativnih energija , na primjer peleta ili slame. Keramičke cijevi PD GROUP Germany su desetljećima prisutne u milijunima dimnjaka diljem svijeta. Ima li bolje jamstvo kvalitete i trajnosti ? Visina cijevi 33 cm.

1 kom – PRIKLJUČAK ZA PEĆ ( zamjenjuje dvije cijevi ) PD GROUP Germany

Fazonski element koji služi za priljučivanje cijevi koja ide iz peći u dimnjak. Visina je 66 cm, te u ukupnoj visini dimnjaka zamjenjuje dvije cijevi. Proizvođač PD GROUP Germany

1 kom – PRIKLJUČAK ZA VRATA ( zamjenjuje dvije cijevi ) PD GROUP Germany

Fazonski element otvora za čišćenje dimnjaka. Na isti se ugrađuju vratašca. Visina je 66 cm te u ukupnoj visini dimnjaka zamjenjuje dvije cijevi. Proizvođač PD GROUP Germany

1 kom – VRATAŠCA ZA ČIŠĆENJE LIMENA -PLASTIFICIRANA – original po mjeri

U radu dimnjaka, vrata su zatvorena. Vrata se otvaraju za potrebe čišćenja dimnjaka ili za reviziju. Proizvedena su po Europskim normama te su zaštićena vručim plastificiranjem.

1 kom – ZAVRŠNA BETONSKA PLOČA ili kapa betonska sa poklopcem

Ugrađuje se na vrh dimnjaka . Proizvedena je od čvrstog i postojanog betona. Sa donje strane se nalazi okapnica ( okapni kanal), koji služi za sprečavanje slijevanja vode po vanjskoj stjenki dimnjaka

1 kom – PASTA ZA LIJEPLJENJE KERAMIČKIH CIJEVI – gotova pasta za spajanje cijevi

Služi za spajanje keramičkih cijevi. Isporučuje se u kantici. Sadržaj je praškastog oblika. Dodaje se obična voda u optimalnom omjeru kako bi gotova smjesa bila lijepo ugradljiva na muški rub keramičke cijevi. Otporna je na visoke temperature i kiseline koje se javljaju usljed potencijalnog kondenzata.

7 METARA PLOČE REBRASTE BLAZINE SA STAKLENIM OVALOM ZA IZOLACIJU CIJELE DIMOVODNE VERTIKALE

Iznimno važan dio sustava dimnjaka NORD plus. Oblaganjem keramičke cijevi rebrastom blazinom od kamene vune postižemo utopljavanje same keramičke cijevi od vanjske hladnoće, i zadržavanju topline kojom je keramička cijev zagrijana. Na taj način doprinosi izostanku kondenzata.

1 kom – DILETACIJSKA ROZETA inox

Diletacijska rozeta je proizvedena od inox lima. Montira se ispod završne betonske ploče, a ima nekoliko zadataka koje savršeno obavlja. Okvir diletacijske rozete ne dozvoljava prodiranje vode u predio između plašta i keramičke cijevi, odnosno u izolaciju. Otvorena pera, u paru sa ventilacijskom rešetkom omogučavaju propuh, odnosno strujanje zraka između plašta i keramičke cijevi. Na taj način izolacija se ne „kuha“ i ne trune, već ostaje suha i funkcionalna.

1 kom – VENTILACIJSKA REŠETAKA
inox

Ventilacijska rešetka se ugrađuje na prvi plašt dimnjaka. Gusta rešetka sprečava ptice ili glodavce da se nastane u toplinu vašeg dimnjaka, a u paru sa otvorenim perima na diletacijskoj rozeti omogučava strujanje zraka kroz cijelu vertikalu, te održavaju izolaciju suhom i funkcionalnom.

1 kom – KONDENZACIJSKA POSUDA

Služi za sakupljanje potencijalnog kondenzata. Kondenzacijska posuda na sebi ima cijevćicu koja se može spojiti na odvod. U koliko to tehničke mogučnosti ne dopuštaju, sadržaj iz posude se može prazniti skidanjem čepa na cjevćici.

Uz dimnjak dobivate pregledne i precizne upute za montažu / održavanje / upotrebu

TEŽINE VANJSKIH TERMOIZOLACIJSKIH PLAŠTEVA ZA DIMNJAK “NORD plus”

Mi svoje težine ne skrivamo, već ih sa ponosom ističemo.

Fi 14 = 21 kg ( 3 kom / metar )
Fi 16 = 21 kg ( 3 kom / metar )
Fi 18 = 23 kg ( 3 kom / metar )
Fi 20 = 26 kg ( 3 kom / metar )
Fi 25 = 20 kg ( 5 kom / metar )
Fi 20 sa ventilacijskim otvorom = 17 kg ( 6 kom / metar )


Dimnjaci su lagani, visokokvalitetni i otporni na sve uvjete rada.
Naše poštovanje prema vama poštovanim kupcima je bazirano na činjenici

” NE PRODAJ DIMNJAK KOJI NEBI UGRADIO U VLASTITU KUĆU “