Upute za montažu dimnjaka – Dimnjak Nord Plus

1

Na postavljenu stopu postavite podlogu od hidroizolacijskog materijala.
Stopa i hidroizolacijska podloga nisu dio seta.

PREPORUKA!
PREMA POTREBI DIMNJAK
ARMIRAJTE KROZ RUPE NA PLAŠTU.
ČBR FI 8 ILI NAVOJNA ŠIPKA.
ZALITI CEMENTNIM MLIJEKOM.

2

Na prvom plaštu izrežite otvor prema
ventilacijskoj rešetki. Uzmite u obzir visinu
otvora za cjevčicu na kondenzacijskoj posudi. Cjevčicu kratiti tako da ostane
zatvorena ventilacijskom rešetkom, ili
probušiti rešetku i kroz nju propustiti
cjevćicu. Ventilacijsku rešetku nemojte
zamortati, već koristite federirajuća pera i
na taj način ju ubacite čvrsto u otvor. Na
taj način je možete skidati prema potrebi. Zalijepite pastom ili silikonom. U radu dimnjaka cjevćica mora biti začepljena. Otvarati prema potrebi.

3

Kondenzacijsku posudu uložite u
sredinu prvog plašta na mortom
pripremljenu podlogu. Kondenzacijska
posuda
mora biti u centru i u vagi.
Naknadno cjevčicu skratite prema
potrebi, uložite u otvor na posudi i
zalijepite pastom.

4

montaza dimnjaka rebrasta blazina

Rebrastu blazinu uložite između plašta
i kondenzacijske posude sa orebrenim
dijelom okrenutim prema kondenzacijskoj posudi.
Nakon postavljanja rebrastu blazinu odrežite u visini plašta.

5

Pomoću vrata koja dobivate u setu
označite i izrežite otvor na plaštu.
Vrata se ugrađuju kada je dimnjak
završen (obrađen/ožbukan). Dimnjak
možete klasićno ožbukati 2,5 cm
žbuke ili obući u tvrdo prešanu vunu
debljine 2 cm i preko nje navući
ljepilo/mrežicu/završni sloj.

6

Postavite izrezani plašt i rebrastu
blazinu
te je izrežite do kanala za
provjetravanje dimnjaka.

7

Postavite priključak za vrata na suho i pokušajte montirati vrata. Predvidite debljinu žbuke i prema potrebi skratite keramički okvir u koji ugrađujete vrata. Nakon što ste skratili, rubove priključka očistite i navlažite spužvom. Nanesite pripremljenu masu na donji dio priključka u optimalnoj količini.
Pasta dolazi u kantici.
Uputa za pripremu mase nalazi se na kantici.

8

Priključak za vrata sa nanesenom
pastom za lijepljenje uložite u plašt
dimnjaka ( muški dio cijevi prema
dolje
). Poravnajte otvor za vrata sa
plaštem dimjaka.

9

Pri svakom spoju cijevi potrebno je s
unutarnje strane očistiti istisnutu
pastu i zagladiti spoj. Višak paste
pokušajte ponovno upotrijebiti.
Također, prije nanošenja paste za
lijepiti cijevi, sve rubove cijevi
potrebno je očistiti od prašine i blago
navlažiti spužvom
.

10

Izolacijsku ploču savijte i umetnite u
plašt dimnjaka. Orebreni dio ploče
okrenite prema cijevi.

11

Nanesite mort, namjestite plašt i
provijerite vertikalnost.

12

Zacrtajte i izrežite otvor za peć.
Otvor ovisi o promjeru i treba biti 4-5
cm veći od vanjskog promijera cijevi.

13

Nanesite mort, namjestite plašt i
provijerite vertikalnost.

14

Postavite rebrastu blazinu te je
izrežite do kanala za provjetravanje
dimnjaka. Prednji kanali moraju ostati
slobodni.

15

Rubove priključka za peć očistite i
navlažite spužvom. Nanesite pastu
na donji dio priključka (MUŠKI DIO).
MUŠKI DIO SE UGRAĐUJE PREMA DOLJE!

16

Priključak za peć sa nanesenom
pastom za lijepljenje uložite u plašt
dimnjaka (muški dio cijevi prema
dolje). Poravnajte otvor za peć sa
plaštem dimjaka.

17

Svaku cijev očistite i navlažite
spužvom. Pastu nanosite na muški dio
cijevi. Muški dio se ugrađuje prema
dolje. Nastavite tako do završne
betonske ploče.

18

Prostor oko izlazne cijevi priključka
za peć zapunite kamenom vunom.

19

Prostor između keramičkog priključka i
metalne cijevi/koljena iz peći, zabrtvite
keramičkim užetom odgovarajuće debljine ili taj prostor zabrtvite negorivom kamenom vunom. Keramičko uže/negoriva kamena
vuna nisu dio seta.

Napomena!
Pročitajte veliki tekst označen ”!” na dnu
stranice uputa.

.

20

Kod prolaska kroz stropnu ploču otvor
mora biti minimalno 3 cm veći od plašta
sa svih strana. Prostor između plašta i
probijene stropne ploče zapunite
negorivom tvrdom kamenom vunom
u cijeloj dužini prolaska kroz ploču.
Vuna prekida hladni most stropne ploče, te je amortizer dimnjaku.

21A

ZAVRŠETAK DIMNJAKA SA
INOX DILETACIJSKOM
ROZETOM – U SETU

22A

Diletacijska rozeta se svojim okvirom
naslanja skroz do plašta. Zadnju cijev
potrebno je skratiti kako bi
diletacijska rozeta ušla u cijev 2 cm.
Također i izolaciju skratite u ravninu
sa cijevi . Time je osiguran prostor koji
omogučuje nesmetano prozračivanje
izolacije, a ostaje dovoljno prostora za
diletiranje cijevi.

23A

Na posljednji plašt nanesite sloj
morta i položite završnu ploču.
Centrirajte završnu ploču prema
ugrađenoj diletacijskoj rozeti. Prostor
između diletacijske rozete i završne
betonske ploče zabrtvite
kiselootpornim i vatrootpornim
silikonom
.

21B

ZAVRŠETAK DIMNJAKA SA
INOX KONUSNIM
ZAVRŠETKOM – NIJE DIO SETA

22B

Tervol rebrastu blazinu je potrebno
skratiti tako da razmak do završne
betonske ploče bude približno 3 cm.
Nakon ugradnje završne ploče,
posljednju cijev potrebno je skratiti na
visinu konusnog završetka.

23B

Konusni završetak samo nataknite da
nogice dotaknu ploču. Prostor izmežu
vrha cijevi i Inox konusnog završetka
potrebno je zabrtviti kiselootpornim i
vatrootpornim silikonom
.

Upozorenje !

Strogo je zabranjeno keramičke cijevi ili priključak za peć dovoditi u kontakt sa mortom kojim se zidaju termoizolacijski plaštevi od laganog betona. Keramičke cijevi se pri visokim
temperaturama šire, a ako je bilo gdje u kontaktu sa mortom, onemogućuje se širenje i dolazi do pucanja, najvjerojatnije cijele vertikale. Isto se odnosi na priključenje metalne cijevi ili koljena u priključak za peć. Metalne redukcije koje knap ulaze u keramički priključak također uzrokuju pucanje priključka, što se često prenosi i na cijelu vertikalu. Razlog tome je visoka temperatura na izlazu iz peći, koja uzrokuje širenje metalne cijevi ili koljena. S obzirom da se metal nema gdje širiti, gura keramički priključak i dolazi do pucanja,što se prenosi duž vertikale.
Dimnjak uvijek mora veći od izlaza iz peći, a metalna cijev koja ulazi u priključak mora se
kamenom vunom ili keramičkim užetom. Vuna/keramičko uže je automatski brtvilo i amortizer pri širenju metalne cijevi kod visokim temperatura.

Također, ne gušite peć oduzimanjem kisika potrebnog za gorenje jer na taj način drvo ne gori pravilno, već se kuha i uzrokuje kondenzat. Kondenzat uzrokuje naslage na peći (naslage smanjuju iskoristivost peći loše utječe na dimnjak. Dimnjak ne dobije potrebnu temperaturu kroz dim i bude podhlađen.
To uzrokuje kondenzat, na kondenzat se hvata čađa koja se često zapali da ni neznate što se događa u dimnjaku. Dimnjak Nord plus je otporan na požar čađe i kiseline iz kondenzata, ali ne dopuštajte to svakodnevno. Također, uključenje pumpe polaza iz kotla prema radijatorima ne smije biti manje od 65 C . Ispod 60 C je rosište i također uzrokuje
svakodnevni kondenzat, što iznimno loše utječe na kotao koji se oblači u katransku smolu i smanjuje iskoristivost drva, a prenosi se i na dimnjak.


Za sva oštećenja uzrokovana nepridržavanjem uputa za montažu i napomena opisanih u ovim uputama, ne odgovaramo!

UPUTE ZA ODRŽAVENJE I UPORABU/ZABRANE

VAŽNO !
NAPOMENA
: Za zidanje vanjskih plašteva koristite produženi cementni
mort cca 3:1. Vanjski plašt navlažiti prije ugradnje kako nebi povukao
vlagu iz morta .Dimnjak ožbukati sa minimalno 25 mm žbuke, ali ne deblje
od okapnice urezane na završnoj betonskoj ploči. Udaljenost ožbukanog
dimnjaka od zapaljivih materijala mora biti minimalno 50 mm.
Prema Zakonu o zaštiti od požara, dimnjak je potrebno čistiti 4 puta
godišnje, prema potrebi i više. Dimnjak čisti ovlašteni dimnjačar, pri
čemu Vam izdaje potvrdu. Dimnjak se čisti čeličnom četkom. Ne koristite
kuglu.

Zabranjeno ložiti kemijski otpad, plastiku, gumu, vlažna drva, drva koja
imaju puno smole, drvene elemente koje sadrži ljepila, eksplozimna sredstva,
pirotehniku i sl.
Kotlovi ili peći moraju imati dovoljan dotok zraka potreban za pravilno
sagorijevanje, jer se inače u peći i dimnjaku javlja kondenzat na koji se hvata čađa.

Temperatura polaza vode iz kotla u sistem ne smije biti manja
od 65 stupnjeva.

Kod nižih temperatura također dolazi do kondenzata u kotlu, što se loše
odražava i na sam dimnjak. Kod svakog čišćenja provjeriti
funkcionalnost i ispravnost vrata za čišćenje dimnjaka.