UPUTE ZA ODRŽAVANJE I UPORABU/ZABRANE

UPUTE ZA ODRŽAVANJE I UPORABU/ZABRANE

VAŽNO !
NAPOMENA
: Za zidanje vanjskih plašteva koristite produženi cementni
mort cca 3:1. Vanjski plašt navlažiti prije ugradnje kako nebi povukao
vlagu iz morta. Dimnjak ožbukati sa minimalno 25 mm žbuke, ali ne deblje
od okapnice urezane na završnoj betonskoj ploči. Udaljenost ožbukanog
dimnjaka od zapaljivih materijala mora biti minimalno 50 mm.
Prema Zakonu o zaštiti od požara, dimnjak je potrebno čistiti 4 puta
godišnje, prema potrebi i više. Dimnjak čisti ovlašteni dimnjačar, pri
čemu Vam izdaje potvrdu. Dimnjak se čisti čeličnom četkom. Ne koristite
kuglu.

Zabranjeno ložiti kemijski otpad, plastiku, gumu, vlažna drva, drva koja
imaju puno smole, drvene elemente koje sadrži ljepila, eksplozimna sredstva,
pirotehniku i sl.
Kotlovi ili peći moraju imati dovoljan dotok zraka potreban za pravilno
sagorijevanje, jer se inače u peći i dimnjaku javlja kondenzat na koji se hvata čađa.

Temperatura polaza vode iz kotla u sistem ne smije biti manja
od 65 stupnjeva.

Kod nižih temperatura također dolazi do kondenzata u kotlu, što se loše
odražava i na sam dimnjak. Kod svakog čišćenja provjeriti
funkcionalnost i ispravnost vrata za čišćenje dimnjaka.